Deneyim, Hız ve Uzmanlık

Hukuk büromuz, kuruluşundan bu yana ceza hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku
icra ve iflas hukukuüzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır..

Temel Eken Hukuk Bürosu

Hakkında kısa bir bilgi

Hukuk büromuz, kuruluşundan bu yana ceza hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, icra ve iflas hukuku üzerine yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu anlamda çalışmalarımızın % 40’ını icra ve iflas hukuku oluşturmakta olup % 60’lık bölümünü ise ticaret hukuku, iş hukuku, medeni hukuk (tazminat, aile ve kişilik hakları hukuku), borçlar hukuku, ceza hukuku, vergi hukuku ve idare hukuku oluşturmaktadır. Bu anlamda yaptığımız çalışmalarımızla tüm hukuk alanlarında fark yaratmaktayız. Bu fark aşağıda ayrıntısı ile izah edilecektir.

Hukuk bürosu olarak; uyuşmazlığın çözümünde kalıplara sıkışmışlığın ve dar çerçeveden bakışın yerini geniş bakış açısının, sağduyu ve süratli çözümlerin alması gerektiği bilincindeyiz. Bu çerçevede her türlü hukuki mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun çözümlenmesi, hukuk kurallarının tam olarak uygulanması hususunun her derecede yargı organı, kişi ve kurumlar nezdinde vazgeçilmez bir ön koşul olduğuna inanmaktayız. Ayrıca hukuk büromuzca verilen hizmetin müvekkillere iletilmesinde, yürürlükteki kanunlarla her türlü yasal çerçeveden ve bunun yanı sıra gelişen dünyanın teknik, bilişim ve yönetsel ihtiyaçları da gözetilerek konuyla bağlantılı olan disiplinlerden de yararlanmaya çalışılmaktadır. Yegâne amacımız; ihtiyaçlara hızlı, kaliteli ve güvenli cevap verebilmek, müvekkilimiz ve ofisimiz yönünden en üst düzey verimliliği ve memnuniyeti sağlamaktır.

 

Bize Ulaşın

Bizimle İletişime Geçin